Plastyka


Plastyka

Studio Plastyczne WALOR -  Zajęcia Studia Plastycznego WALOR prowadzone są w grupach wiekowych. Dzieci młodsze obejmuje program nastawiony na pracę z wyobraźnią - uczymy zapanowania nad kompozycją oraz sprawnego posługiwania się różnorodnymi technikami malarskimi i rysunkowymi. Dzięki różnorodności tematów, podejmowanych przez dzieci zajęcia plastyczne kształcą dzieci od podstaw, rozwijają ich warsztat oraz wrażliwość plastyczną, dzieci które przechodzą potem do starszych grup nie mają problemu z przełożeniem na papier swoich pomysłów. W grupach dzieci starszych na naszych zajęciach, obok wrażliwości plastycznej, uczymy wyczucia koloru i kompozycji, stosowania różnych technik plastycznych, pracy z różnymi narzędziami a także przelewania na papier swoich myśli i emocji w formie plastycznej. Na zajęciach plastycznych z młodzieżą uczymy podstaw warsztatu rysunkowego, malarstwa w oparciu o martwą naturę, kompozycji jako wypowiedzi na zadany temat.

Poruszane zagadnienia: środki wyrazu plastycznego: barwa, linia, plama, forma, światło, nasycenie, kontrast; komponowanie na płaszczyźnie: proporcja, operowanie kreską, plamą, walorem, światłocieniem; ukazanie przestrzeni: różne sposoby przedstawienia perspektywy oraz głębi; zadania plastyczne mające na celu naukę wnikliwej obserwacji otaczającej nas rzeczywistości oraz w oparciu o wyobraźnię.

Kontakt do prowadzącego:
art.galeria@interia.pl 
j.korsak-kopterska@sapik.pl 
tel. 512 489 514

 

 

Pracownia plastyczna KAWAŁEK NIEBA -  to miejsce, w którym dzieci, młodzież i dorośli mają możliwość zagłębienia wiedzy z zakresu sztuki, malarstwa, rysunku oraz poznania różnych technik rysunkowych.
Zajęcia prowadzi Pani Dorota Mazur- magister sztuki i absolwentka Liceum Plastycznego w Szczecinie.

Warsztaty skierowane są do 3 grup:

  • dzieci w wieku 7-10 lat
  • młodzież w wieku 11-15 lat
  • dorośli 

 

Kontakt do prowadzącego:
pracownia.kawalek.nieba@gmail.com
tel. 791 225 969

 

Pracowania ceramiki artystycznej LEPIGLINA Zajęcia lepienia z gliny adresowane do każdej grupy wiekowej: dzieci, młodzieży oraz dorosłych . Nie jest ważne czy ktokolwiek miał wcześniejsze doświadczenie w tworzeniu z tego surowca. W trakcie wspólnego działania , uczymy się obchodzić z surowcem, poznajemy możliwości jakie daje modelowanie naturalnej gliny. Lepimy ręcznie, poznajemy podstawowe techniki garncarskie wałeczkową oraz wstęgową. Wygniatamy z jednego kawałka gliny niewielkie formy przestrzenne oraz zaznajamiamy się ze specyfiką rzeźby w glinie.
Praca w glinie jest wyjątkowa, daje uczucie tworzenia, umożliwia realizację własnych pomysłów oraz pozwala na indywidualną, kreatywną wypowiedź każdego uczestnika warsztatów.

Kontakt do prowadzącego:
j.hajduk@sapik.pl
tel. 660 946 244

 

Klub Modelarski - zaprasza młodzież i nie tylko na spotkania z techniką. Uczestnictwo w zajęciach kształtuje charakter młodego człowieka, czas spędzony przy stole w modelarni uczy cierpliwości, pokory, dokładności – niepoddawania się pomimo początkowych niepowodzeń. Praca w grupie o zainteresowaniu różnymi dziedzinami modelarstwa procentuje szerokim horyzontem wiedzy technologicznej, historycznej, organizacyjno – konstrukcyjnej, plastycznej. Praca jest indywidualna zgodna z zainteresowaniami i poziomem zdolności manualnej uczestników. Do zobaczenia w klubie – praca-zabawa-satysfakcja.

Kontakt do prowadzącego:
w.falkowski@sapik.pl
tel. 698 613 959