Plastyka


Plastyka

Studio Plastyczne WALOR -  prowadzone przez plastyczkę, Jolantę Korsak-Kopterską cotygodniowe spotkania, które obejmują podstawy kompozycji, malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby oraz elementy historii sztuki. Uczestnicy zajęć biorą także udział w warsztatach doskonalących plastyczne umiejętności i wernisażach organizowanych przez SAPiK. Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży, z podziałem na określone grupy wiekowe. Pod nazwą Klub Plastyka Amatora A5 działa także grupa dla dorosłych.

Kontakt do prowadzącego:
j.korsak-kopterska@sapik.pl
tel. 512 489 514

 

Pracowania ceramiki artystycznej LEPIGLINA to sekcja, która w swoim programie obejmuje podstawowe zasady rzeźby w glinie oraz obsługi koła garncarskiego. Uczestnicy, pod okiem prowadzącej - Joanny Hajduk, własnoręcznie wykonują, różnymi technikami gliniane rzeźby. Ich prace są później poddawane wypalaniu. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży.

Kontakt do prowadzącego:
j.hajduk@sapik.pl
tel. 660 946 244

 

Klub Modelarski - to jeden z najdłużej działających Klubów SAPiK, który może pochwalić się wieloma sukcesami, zarówno na arenie modelarstwa krajowego, jak i międzynarodowego. Program zajęć Klubu Modelarskiego zawiera praktyczną naukę podstaw modelarstwa, składanie modeli samolotów i innych pojazdów oraz udział w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach modelarskich. Zajęcia prowadzi doświadczony pedagog i modelarz z zamiłowania – Włodzimierz Falkowski.

Kontakt do prowadzącego:
w.falkowski@sapik.pl
tel. 698 613 959