Centrum Organizacji Pozarządowych


Na terenie obiektów administrowanych przez Samorządową Agencję Promocji i Kultury działają następujące stowarzyszenia: 

Budynek COP przy ul. Armii Krajowej 29: 
1.    Fundacja „Miłosierdzie i Wiedza” 
2.    Fundacja Przyjaciele Języka Migowego 
3.    Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
4.    Klaster NGO 
5.    Bell Canto 
6.    Towarzystwo Szachowe TAKTYK 
7.    Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
8.    Związek Inwalidów Wojennych 
9.    Liga Kobiet Polskich 
10.  Strefa Aktywnego Seniora 
11.   Uniwersytet Trzeciego Wieku 
12.   ZHP 
13.   Fundacja „Iskierka Nadziei” 
14.   Stowarzyszenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Wrzos” 
15.   Stowarzyszenie Dzieło Pomocy Ubogim im. Świętego Alberta 
16.   Związek Nauczycielstwa Polskiego 
17.   Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii 
18.   Civitas Christiana 
19.   Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet 
20.   Fundusz Tratwa Szczecinek 
21.   Fundacja Dobre Rzeczy 

Budynek dawnego SZOKu przy ul. Bartoszewskiego 12: 
1.    Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED 
2.    Rodzinny Ogród Działkowy. Polski Związek Działkowców 
3.    Klub Abstynenta Bratek 
4.    Stowarzyszenie Amazonek 
5.    Polski Związek Niewidomych