O SAPiK-u


Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku (SAPiK) to nowoczesna, miejska instytucja kultury, łącząca w kreatywny sposób animację kulturalno-społeczną z szeroko rozumianą promocją i marketingiem terytorialnym.


SAPiK jest jednym z pierwszych tego typu ośrodków w Polsce, który działa równocześnie na trzech płaszczyznach: kultury – organizując masowe oraz kameralne imprezy, zapewniając dzieciom i młodzieży z terenu całego miasta i jego sąsiedztwa dostęp do zajęć pozalekcyjnych w sekcjach, klubach i pracowniach tematycznych; promocji – promując turystycznie i kulturalnie Miasto Szczecinek i jego okolice oraz biznesu – świadcząc usługi dla firm. Integralną częścią instytucji są miejskie biblioteki i kino "Wolność".

Realizując działania z zakresu promocji i marketingu terytorialnego, SAPiK w szczególności zajmuje się: kreowaniem wizerunku miasta i jego otoczenia jako atrakcyjnego regionu turystycznego; organizowaniem i koordynowaniem przedsięwzięć związanych z promocją turystyczną oraz kulturalną miasta w kraju i za granicą; przygotowywaniem oraz wydawaniem materiałów promocyjnych i informacyjnych; współpracą z wieloma innymi podmiotami - w tym z organizacjami pozarządowymi.


Realizując komercyjne usługi dla firm,  SAPiK wykorzystuje profesjonalne narzędzia promocyjne (między innymi materiały reklamowe w prasie, radiu, telewizji i mediach społecznościowych, reklamy wielkopowierzchniowe, plakaty, gadżety czy odzież reklamową) oraz niekonwencjonalne, kreatywne środki promocji, dostosowane do potrzeb Klienta (np. kształtowanie wizerunku medialnego).