Klub miłośników astronomii

Zajęcia skierowane do młodzieży gimnazjalnej, ponad gimnazjalnej i osób dorosłych. W programie zajęć zaplanowano tematy dotyczące rozwoju astronomii, mechaniki nieba, budowy wszechświata, technik obserwacyjnych, tematyki astronomii obserwacyjnej (zapoznanie z stosowanymi technikami i aparaturą obserwacyjną), używanego sprzętu obserwacyjnego, przygotowania do przeprowadzenia obserwacji, obserwacji astronomicznych. Zajęcia odbywają się w SAPiK-u przy ulicy Klińskiego 1 w środy od godz. 16:00.

 

Prowadzący: Krzysztof Graczyk

Dodatkowe informacje: 94 37 236 97 lub 662 00 88 62

Repertuar kina "Wolność" 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: