Studio Plastyczne

Studio Plastyczne "WALOR" zaprasza

czwartek, 20 czerwca 2024 wydarzenie

Uroczyste otwarcie wystawy dzieci i młodzieży!

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury zaprasza na uroczyste

otwarcie wystawy dzieci i młodzieży - uczestników Studia Plastycznego

„WALOR” działającego przy SAPiK-u. Ekspozycja to zestaw najciekawszych prac

jakie powstały podczas zajęć plastycznych w mijającym roku kulturalno – oświatowym 2023/2024.

Tym razem zapraszamy państwa do Galerii Sztuki „Zamek” na spotkanie z twórczością dzieci w wieku 7 – 16 lat .

Wernisaż odbędzie się 20 czerwca tj. czwartek, godz. 17:00