Budżet Obywatelski Szczecinek 2023

Budżet Obywatelski Szczecinek 2023

piątek, 22 kwietnia 2022

Już w najbliższy poniedziałek rusza nabór projektów do piątej edycji budżetu obywatelskiego w Szczecinku.

Projekty będzie można składać od 25 kwietnia do 15 maja. Kto i na jakich zasadach może to zrobić?

  • Projekt zgłasza się na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w formie elektronicznej pod adresem www.szczecinek.budzet-obywatelski.org oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu.
  • Formularz zgłoszeniowy powinien mieć wypełnione w sposób czytelny wszystkie pola obowiązkowe (w tym adres email i numer telefonu autora projektu).v
  • Każdy mieszkaniec Szczecinka może złożyć maksymalnie dwa projekty.
  • Projekt musi zostać poparty podpisami na formularzu zgłoszeniowym przez 20 mieszkańców Szczecinka. Każdy mieszkaniec Szczecinka może poprzeć dowolną liczbę projektów. 
  • Kwota przeznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Szczecinek na 2023 rok wynosi 800 tys. zł
  • Projekt powinien być możliwy do zrealizowania w roku 2023.
  • Formularz zgłoszeniowy można składać w następujących formach: 

Budżet Obywatelski Szczecinek 2023 (budzet-obywatelski.org)