Przejdź do nowej strony SAPiKu




Ostatnio dodane aktualności

Magiczna noc w kinie „Wolność”!

Pogoda nie popsuła zabawy!

Wakacje z SAPiK-iem

Szczecinek świętował w Neustrelitz!!!

Kabareton oraz Wielki Koncert Coverów!!!

Szczecinek na trasie koncertowej Radia RMF FM!

Login:

Hasło:



Rejestracja    Przypomnij hasło
„Drzewo życia”   ·   „Rio”   ·   „Harry Potter i Insygnia Śmierci II”   ·   „Spisek”   ·   „Beat the World – Taniec to moc”   ·   „Kac Vegas w Bangkoku”   ·   "HOP"   ·  
SAPIK
SAMORZĄDOWA AGENCJA PROMOCJI I KULTURY (SAPiK)
Adres:
ul. Wyszyńskiego 65
78-400 Szczecinek
tel.: 094 712 83 02
fax.: 094 712 83 02
  
Uchwała Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 lutego 2007:
§ 1.W uchwale Nr VIII/73/03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu
Szczecineckiego Ośrodka Kultury wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w uchwale i Statucie w różnych przypadkach określenia:
a)„Szczecinecki Ośrodek Kultury” zastępuje się określeniem „Samorządowa Agencja Promocji
       i Kultury”,
b) „SzOK” zastępuje się określeniem „SAPiK”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.”.
3.Traci moc uchwała Nr VI/49/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie
 zmiany statutu Szczecineckiego Ośrodka Kultury.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.
§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Do podstawowych zadań Agencji należy:
1. Prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.
2. Prowadzenie działalności dodatkowej polegającej na:
a)     organizowaniu seminariów, kursów, szkoleń itp.,
b)     działalności wydawniczej i edytorskiej,
c)     prowadzeniu usług promocyjnych,
d)     handlu dobrami kultury w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
3. Rada Miasta może zlecić „SAPiK” prowadzenie innej działalności po zapewnieniu środków finansowych.
4. Współpraca w szczególności ze społecznym ruchem kulturalnym i innymi instytucjami kultury.
 
Placówki kultury:
   
    1. SAPiK ul. Wyszyńskiego 65, SAPiK ul. Kilińskiego 1
   
    2. Kino „Wolność”
ul. Wyszyńskiego 65
78-400 Szczecinek
tel.: 094 712 83 01
 
3. Biblioteki miejskie:
 
a)  Miejska Biblioteka Publiczna im. B. Horodyskiego
ul. Wyszyńskiego 34
78-400 Szczecinek
tel.:
094 73 26 528
 punkt książki mówionej (na kasetach),
 
b)  Miejska Biblioteka Publiczna im. K. Makuszyńskiego
ul. Jeziorna 15
78-400 Szczecinek
tel.:
094 73 26 529
 
 Samorządowa Agencja Promocji i Kultury wciąż administruje tzw. dawnym budynkiem SzOK (ul. 9 maja 12). Obecnie mają tam swoje siedziby organizacje i stowarzyszenia pozarządowe.

Numer Identyfikacji Podatkowej 673-12-79-161
REGON: 330003282
Numer konta: BZWBK 77 1090 1711 0000 0001 1028 2939

logo:

pobierz logo w formacie jpg

pobierz logo w formacie cdr

Realizacja: Tworzenie stron internetowych, projektowanie www, tworzenie www, sklepy internetowe, pozycjonowanie, programowanie, przezentacje multimedialne, białystok, warszawa, hosting, Strony www, internetowe Wszelkie prawa zastrzeżone © SAPIK